27. 6. 2019  6:58 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstve
Názov témy anglicky: Application of free GIS in water resources management
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Abstrakt: Študent vypracuje prehľad voľne dostupného GIS softvéru a bude ilustrovať jeho možnosti na príkladoch z vodohospodárskej oblasti (napr. QGIS, SAGA, GRASS, R a podobne). Väčšia ukážka bude vo vytvorení GIS informačného systému na WWW, predbežne o závlahových systémoch na Slovensku, avšak vedúci DP môže prispôsobiť konečnú tematiku záujmom študenta (v rámci vodohospodárskej problematiky)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.