24. 10. 2019  3:57 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pracovisko 2020
Název tématu anglicky: Workplace 2020
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Abstrakt: Spoločnosť v novom tisícročí sa výrazne mení a pokiaľ ide o prácu, hovoríme o posune k znalostnej (vedomostnej, "knowledge-based") ekonomike. Na tento posun i na ďalšie nové faktory (home-working, co-working, startupy-y...) by mala reagovať aj architektúra pracovísk. Témou DP je preto návrh inovatívneho pracovného prostredia pre nové formy práce, napríklad pre co-working, pre skupinu startup-ov či pre progresívnu spoločnosť s novou "firemnou kultúrou". DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie reaguje na tieto aktuálne požiadavky v novostavba či (prednostne) pri radikálnej obnove " konkrétneho objektu, hľadajúc zároveň súčasný výraz "architektúry 2020" - udržateľnej a energeticky nenáročnej. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.