Oct 22, 2019   12:00 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pracovisko 2020
Title of topic in English: Workplace 2020
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Summary: Spoločnosť v novom tisícročí sa výrazne mení a pokiaľ ide o prácu, hovoríme o posune k znalostnej (vedomostnej, "knowledge-based") ekonomike. Na tento posun i na ďalšie nové faktory (home-working, co-working, startupy-y...) by mala reagovať aj architektúra pracovísk. Témou DP je preto návrh inovatívneho pracovného prostredia pre nové formy práce, napríklad pre co-working, pre skupinu startup-ov či pre progresívnu spoločnosť s novou "firemnou kultúrou". DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie reaguje na tieto aktuálne požiadavky v novostavba či (prednostne) pri radikálnej obnove " konkrétneho objektu, hľadajúc zároveň súčasný výraz "architektúry 2020" - udržateľnej a energeticky nenáročnej. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.