21. 9. 2019  23:48 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pracovisko 2020
Názov témy anglicky: Workplace 2020
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Abstrakt: Spoločnosť v novom tisícročí sa výrazne mení a pokiaľ ide o prácu, hovoríme o posune k znalostnej (vedomostnej, "knowledge-based") ekonomike. Na tento posun i na ďalšie nové faktory (home-working, co-working, startupy-y...) by mala reagovať aj architektúra pracovísk. Témou DP je preto návrh inovatívneho pracovného prostredia pre nové formy práce, napríklad pre co-working, pre skupinu startup-ov či pre progresívnu spoločnosť s novou "firemnou kultúrou". DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie reaguje na tieto aktuálne požiadavky v novostavba či (prednostne) pri radikálnej obnove " konkrétneho objektu, hľadajúc zároveň súčasný výraz "architektúry 2020" - udržateľnej a energeticky nenáročnej. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.