Jun 16, 2019   2:40 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nanoobrábanie 3D tvarových plôch
Title of topic in English: Nanomachining of free-form 3D surfacess
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Práca je zameraná na experimentálne štúdium nanoobrábania ultrapresných 3D tvarovaných plôch pre optický a automobilový priemysel. Cieľom je programovanie plôch a optimalizácia technologických parametrov procesu nanoobrábania na obrábacom centre Nanotech 350FG so zameraním na valcové, sférické, parabolické, toroidálne a logaritmické plochy, ako aj na mikroštruktúrované plochy, z pohľadu rozmerovej presnosti a integrity obrobenej plochy. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Integra TDS, s. r. o., Krakovany.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-OAT Machining and Forming Technology -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.