Jul 20, 2019   9:17 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku
Title of topic in English: Nanomachining of free-form 3D surfaces for rtg optics
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Práca je zameraná na experimentálne štúdium nanoobrábania ultrapresných 3D tvarových plôch germániových a kremíkových súčiastok, používaných v röntgenových optických systémoch. Cieľom je optimalizácia technologických prarametrov procesu nanoobrábania na obrábacom centre Nanotech 350FG pri výrobe valcových, sférických, parabolických, toroidálnych a logaritmických plôch z pohľadu rozmerovej presnosti a integrity obrobenej plochy. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Integra, spol. s r. o., Krakovany a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-OAT Machining and Forming Technology -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.