Oct 20, 2019   2:34 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe pre ZF Slovakia a.s.
Title of topic in English: Optical measurement of precise 2D and 3D shapes in piece production for ZF Sachs Slovakia a.s.
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Práca je zameraná na optické meranie 2D a 3D tvarov súčiastok určených pre kusovú výrobu. Pri meraní bude použitý optický skener GOM ATOS TripleScan II a vyhodnotenie nameraných údajov bude vykonané v softvéri GOM Inspect. Výsledkom bakalárskej práce budú príslušné meracie reporty. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Možnosti a obmedzenia optických meracích prístrojov 3 Meranie presných 2D a 3D tvarov. 4 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.