Jul 16, 2019   12:46 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zavádzanie prvkov PRIEMYSEL 4.0 vo vývoji vysoko sofistikovaných rezacích systémov
Title of topic in English: Implementation of INDUSTRY 4.0 Components in High-end Development Cutting Systems
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Summary: Vedúci DP: prof. Ing.Milan Žalman, PhD. Vývoj rezacích systémov vo firme MicroStep sa zameriava na aplikáciu prvkov PRIEMYSEL 4.0 s cieľom dosiahnuť inteligentné výrobné uzly : - s vysokým stupňom automatizácie obslužných procesov s možnosťou rýchlej zmeny produkcie bez potreby zložitého prestavovania a zdĺhavej prípravy rezných plánov - s možnosťou ich integrácie do automatizovaného výrobného procesu ako súčasti veľkého produkčného systému - s vysokým stupňom samodiagnostiky umožňujúcej dosiahnuť vysokú spoľahlivost a včasnú identifikáciu vznikajúcich poruchových stavov S tým bude súvisieť : - Podpora štandardov pre komunikáciu medzi zariadeniami, ktoré by umožnili prepojenie zariadení rôznych výrobcov a rôzneho charakteru do integrovaného systému - On-line riadenie kvality s cieľom dosiahnutia nulovej chybovosti – riadenie procesov a prispôsobovanie ich parametrov na základe priebežného monitoringu. V rámci riešenia diplomového projektu je potrebné navrhnúť systém zberu dát pohonov Panasonics a ostatných uzlov rezacieho stroja, ktoré by umožňovali sledovať a vyhodnocovať opotrebovanosť mechanického systému a na základe toho predikovať možnosti údržby alebo výmeny prvkov. Úlohy: 1. Analýza pohonov Panasonics a ostatných uzlov rezacieho stroja s cieľom monitoringu možných veličín mechanického systému. 2. Návrh systému zberu a spracovania dát s cieľom navrhnúť systém autodiagnostiky. 3. Overiť navrhnuté riešenie na reálnom pohone Panasonics rezacieho stroja.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.