21. 10. 2020  13:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate
Názov témy anglicky:
Design and simulation of the welding station in Process Simulate
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt:
1 Súčasný stav v oblasti robotiky a tvorby simulácií 2 Dispozičný návrh zváracej stanice v prostredí softvéru Process Simulate 3 Tvorba simulácie zváracej stanice v prostredí softvéru Process Simulate 4 Zhodnotenie dispozičného návrhu a simulácieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.