18. 4. 2019  22:49 Valér
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate
Názov témy anglicky: Design and simulation of the welding station in Process Simulate
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v oblasti robotiky a tvorby simulácií 2 Dispozičný návrh zváracej stanice v prostredí softvéru Process Simulate 3 Tvorba simulácie zváracej stanice v prostredí softvéru Process Simulate 4 Zhodnotenie dispozičného návrhu a simulácieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.