Jul 18, 2019   5:06 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Title of topic in English: Construction-technology project and flat house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práci je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní diplomovej práce poslucháč analyzuje situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, pre dokončovacie procesy, návrh nasadenia zdvíhacích mechanizmov s výberom najoptimálnejšieho riešenia. Súčasťou práce je riešenie dopravnej situácie a vypracovanie časového plánu výstavby s histogramami pracovníkov. Vypracovanie práce vybranými softwarmi je výhodou a požiadavkou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TS Building Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.