21. 8. 2019  17:50 Jana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Název tématu anglicky: Construction-technology project and flat house
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práci je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní diplomovej práce poslucháč analyzuje situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, pre dokončovacie procesy, návrh nasadenia zdvíhacích mechanizmov s výberom najoptimálnejšieho riešenia. Súčasťou práce je riešenie dopravnej situácie a vypracovanie časového plánu výstavby s histogramami pracovníkov. Vypracovanie práce vybranými softwarmi je výhodou a požiadavkou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TS technológia stavieb-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.