Oct 16, 2019   3:52 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Racionalizácia výroby konkrétnej súčiastky
Title of topic in English: Rationalization of production of a particular component
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na návrh a praktickú realizáciu racionalizácie výroby konkrétnej súčiastky v praktických podmienkach konkrétnej strojárskej firmy. Racionalizácia bude zameraná na použitie počítačom podporovanej výroby. Študent s kontaktom na takúto firmu predloží výkres súčiastky, ktorej postup výroby by sa v diplomovej práci racionalizoval s cieľom znížiť náklady, zvýšiť produktivitu alebo zvýšiť kvalitu výroby. Body zadania: 1. Literárna štúdia v danej oblasti 2. Opis súčasnej výroby súčiastky 3. Návrh nového postupu výroby súčiastky 4. Zhodnotenie práce - dosiahnuté výsledkyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.