26. 6. 2019  3:45 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach
Název tématu anglicky: Assessing the quality of the working environment in drop forges
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši problematiku nadmernej záťaže pracovníkov pri práci na pracovisku kovacích lisov v zápustkových kováčňach. Pre vzájomné porovnanie budú na hodnotenie kvality pracovného prostredia na pracovisku kovacieho lisu použité viaceré metodické postupy. (miesto riešenia: HKS Forge, s.r.o. Trnava, ÚVTE MTF) 1 Analýza faktorov vplývajúcich na kvalitu pracovného prostredia 2 Metódy hodnotenia pracovného prostredia 3 Hodnotenie kvality pracovného prostredia na pracovisku kovacieho lisu fy HKS Forge, s.r.o.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.