17. 6. 2019  11:50 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach
Názov témy anglicky: Assessing the quality of the working environment in drop forges
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši problematiku nadmernej záťaže pracovníkov pri práci na pracovisku kovacích lisov v zápustkových kováčňach. Pre vzájomné porovnanie budú na hodnotenie kvality pracovného prostredia na pracovisku kovacieho lisu použité viaceré metodické postupy. (miesto riešenia: HKS Forge, s.r.o. Trnava, ÚVTE MTF) 1 Analýza faktorov vplývajúcich na kvalitu pracovného prostredia 2 Metódy hodnotenia pracovného prostredia 3 Hodnotenie kvality pracovného prostredia na pracovisku kovacieho lisu fy HKS Forge, s.r.o.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.