Jun 27, 2019   6:21 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Title of topic in English: Static and dynamic analysis of engineering structures
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Summary: V diplomovej práci bude riešená staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby (lávky pre peších, bioplynovej nádrže, telekomunikačnej veže) od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia. Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (Nexis, RFEM, SCIA,...) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu a staticko-dynamický výpočet) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže konštrukcií, resp. skladby).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.