Jul 16, 2019   10:39 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Living house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Summary: 1.Spracovať výbrané časti STP na vybranú stavbu s vybavením procesových zostav pre hrubú stavbu a pre dokončovacie práce s jednotlivými výkresmi Zariadenia staveniska a časovým plánom. 2. riešiť alternatívy zdvíhacích prostriedkov 3. Vypracovať technológický predpis na vybraný dokončovací procesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TS Building Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.