17. 8. 2019  19:43 Milica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Název tématu anglicky: Study of process parameters influence at seamless tubes drawing with aid of numerical simulation
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Abstrakt: Študent bude simulovať proces prievlačného ťahania rúr, podľa zistených konkrétnych rozmerov a technologických parametrov. Následne bude niektoré technologické parametre meniť, aby sa zistil vplyv daného parametru na proces prievlačného ťahania. V prvej a druhej kapitole urobí rozbor ťahania rúr z pohľadu teórie a technológie, a následne z pohľadu možností na simuláciu daných procesov. Výsledkom bude zhodnotenie ako vplývajú dané technologické parametre na proces prievlačného ťahania rúr. miesto vypracovania: UVTE, MTF STU so sídlom v Trnave 1. Teoretický rozbor ťahania bezšvových rúr 2. FEM simulácia procesu ťahania rúr 3. Numerická simulácia prievlačného ťahania rúr konkrétnych rozmerov s podporou simulačného softvéru 4. Zhodnotenie výsledkov simuláciíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.