10. 8. 2020  1:45 Vavrinec
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Výskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Název tématu anglicky:
Study of process parameters influence at seamless tubes drawing with aid of numerical simulation
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Študent bude simulovať proces prievlačného ťahania rúr, podľa zistených konkrétnych rozmerov a technologických parametrov. Následne bude niektoré technologické parametre meniť, aby sa zistil vplyv daného parametru na proces prievlačného ťahania. V prvej a druhej kapitole urobí rozbor ťahania rúr z pohľadu teórie a technológie, a následne z pohľadu možností na simuláciu daných procesov. Výsledkom bude zhodnotenie ako vplývajú dané technologické parametre na proces prievlačného ťahania rúr. miesto vypracovania: UVTE, MTF STU so sídlom v Trnave 1. Teoretický rozbor ťahania bezšvových rúr 2. FEM simulácia procesu ťahania rúr 3. Numerická simulácia prievlačného ťahania rúr konkrétnych rozmerov s podporou simulačného softvéru 4. Zhodnotenie výsledkov simuláciíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.