Sep 19, 2019   12:58 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimálne riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Title of topic in English: Optimal Control of a Position of an Object in Air Flow
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Summary: Táto práca sa bude venovať experimentálnej implementácií optimálnych riadiacich algoritmov, ktorých úlohou bude riadiť polohu objektu v prúde vzduchu. Ide o nestabilný systém, ktorý je potrebné identifikovať vhodnými metódami a na základe identifikovaného modelu potom navrhnúť regulátor. Študent sa bude sústrediť na návrh optimálnych regulátorov a ich experimentálnu implementáciu v prostredí Matlab a Arduino.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.