26. 8. 2019  2:28 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimálne riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Názov témy anglicky: Optimal Control of a Position of an Object in Air Flow
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Táto práca sa bude venovať experimentálnej implementácií optimálnych riadiacich algoritmov, ktorých úlohou bude riadiť polohu objektu v prúde vzduchu. Ide o nestabilný systém, ktorý je potrebné identifikovať vhodnými metódami a na základe identifikovaného modelu potom navrhnúť regulátor. Študent sa bude sústrediť na návrh optimálnych regulátorov a ich experimentálnu implementáciu v prostredí Matlab a Arduino.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.