30. 10. 2020  15:28 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.
Název tématu anglicky:
Selected parts of building and technological preparation for the given building.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů:4
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Abstrakt:
Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu Bytový dom v rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k ZS 1.2 Situácia ZS 1.3 Návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Harmonogram 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický problém vrátane grafickej prezentácie vo formáte A14 (poster): Riadenie nákladov stavby vo fáze obstarávania stavebného diela (v predprojektovej a v projektovej príprave stavby).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TS technológia stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
SvFB1-NCS Náklady a ceny v stavebníctve