Dec 15, 2019   7:05 p.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.
Title of topic in English: Selected parts of building and technological preparation for the given building.
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Summary: Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu Bytový dom v rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k ZS 1.2 Situácia ZS 1.3 Návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Harmonogram 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický problém vrátane grafickej prezentácie vo formáte A14 (poster): Riadenie nákladov stavby vo fáze obstarávania stavebného diela (v predprojektovej a v projektovej príprave stavby).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEB1-NCS Costs and Prices in the Building Industry