27. 5. 2019  3:02 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia.
Názov témy anglicky: Design of crane runway beam with influence of shear and torsion.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kováč, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kováč, PhD.
Abstrakt: Predbežný návrh nosníka žeriavovej dráhy na účinky zvislých síl od žeriava. Následné presnejšie posúdenie aj s vplyvom normálových a šmykových napätí. Zohľadnenie vplyvu krútenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.