21. 10. 2020  12:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Priestorová strata stability centricky tlačených prútov.
Názov témy anglicky:
Torsional-flexural buckling of columns under axial force.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Michal Kováč, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Vypočet kritických síl pre torznú stratu stability a ohybovo-torznú stratu stability. Teória priestorového vzperu pre prierezy s jednou alebo dvoma osami symetrie. Prierezy bez osi symetrie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.