Jul 16, 2019   2:58 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Title of topic in English: Geotechnical assessment of foundations of a bridge structure on a motorway (highway) in difficult engineering-geological conditions.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je spracovať geotechnické posúdenie založenia mostného objektu (alternatívne: predpätého, oceľového, železobetónového) podľa teórie medzných stavov (1. a 2. skupiny). Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, výsledky zaťažovacích skúšok veľkopriemerových pilót, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie hornej stavby, výsledky statickej analýzy konštrukcie hornej stavby a pod.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.