Oct 16, 2019   5:28 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Title of topic in English: Automation of a workplace in LabView program environment
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Summary: Študent vytvorí riadiaci softvér v programovom prostredí LabView na ovládanie viacerích zariadení pre meranie optických alebo elektrických vlastností vybraných prvkov a štruktúr. Meracie pracovisko tak bude modernizované a efektívnejšie využívané. V rámci riešenia úlohy študent musí naštudovať komunikačné príkazy a protokoly pre rôzne meracie zariadenia a vytvoriť merací cyklus v ktorom budú zariadenia komunikovat cez počítač.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.