17. 10. 2019  8:26 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Názov témy anglicky: Automation of a workplace in LabView program environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Abstrakt: Študent vytvorí riadiaci softvér v programovom prostredí LabView na ovládanie viacerích zariadení pre meranie optických alebo elektrických vlastností vybraných prvkov a štruktúr. Meracie pracovisko tak bude modernizované a efektívnejšie využívané. V rámci riešenia úlohy študent musí naštudovať komunikačné príkazy a protokoly pre rôzne meracie zariadenia a vytvoriť merací cyklus v ktorom budú zariadenia komunikovat cez počítač.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.