Oct 20, 2019   7:37 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Apartment house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Petro, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Petro, PhD.
Summary: 1 Technológia stavieb: 1.1 Projekt organizácie výstavby – Technická správa k POV – Situácia k projektu organizácie výstavby 1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby 1.3 Technologický predpis: 2 Konštrukcie pozemných stavieb 2.1 Situácia a technická správa 2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily) 2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom, 1 pohľad 3 Statika 3.1 Betónové konštrukcie: – Výkres tvaru / zostavy dielcov typického podlažia – Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku – Technická správa statiky Alternatíva: 3.2 Kovové a drevené konštruckie: – Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu) – Technická správa statikyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TMS Building Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.