16. 9. 2019  6:43 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia kvality obrazu 1
Názov témy anglicky: Image quality detection 1
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na vyhodnocovanie kvality obrazu ľudskej tváre pre účely biometrického rozpoznávania. Študent si naštuduje základné princípy detekcie rušivých vplyvov na obraze, ktoré následne implementuje a zhodnotí výsledky. Úlohy: 1. Naštudovať si problematiku vyhodnocovania kvality obrazu. 2. Navrhnúť systém na detekciu kvality obrazu. 3. Implementovať systém na detekciu kvality obrazu. 4. Otestujtovať na vybranej vzorke. 5. Popísať získané výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.