Oct 22, 2019   7:02 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
Title of topic in English: Computer aided design and production of tools for plastic processing
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: V automobilovom priemysle, ale aj v iných oblastiach priemyselnej výroby sa podiel plastov zvyšuje. Cieľom práce je spracovanie najnovších poznatkov z oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov a aplikácia týchto poznatkov na konštrukciu konkrétneho nástroja pre daný výrobok z plastu s využitým počítačovej podpory. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov 3. Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov 4. Konštrukčný návrh nástroja pre daný výrobok z plastu 5. Návrh výroby daného nástrojaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.