23. 7. 2019  22:33 Oľga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
Název tématu anglicky: Computer aided design and production of tools for plastic processing
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: V automobilovom priemysle, ale aj v iných oblastiach priemyselnej výroby sa podiel plastov zvyšuje. Cieľom práce je spracovanie najnovších poznatkov z oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov a aplikácia týchto poznatkov na konštrukciu konkrétneho nástroja pre daný výrobok z plastu s využitým počítačovej podpory. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov 3. Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov 4. Konštrukčný návrh nástroja pre daný výrobok z plastu 5. Návrh výroby daného nástrojaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.