21. 7. 2019  10:31 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design and production of tools for plastic processing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: V automobilovom priemysle, ale aj v iných oblastiach priemyselnej výroby sa podiel plastov zvyšuje. Cieľom práce je spracovanie najnovších poznatkov z oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov a aplikácia týchto poznatkov na konštrukciu konkrétneho nástroja pre daný výrobok z plastu s využitým počítačovej podpory. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie a výroby nástrojov na spracovanie plastov 3. Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov 4. Konštrukčný návrh nástroja pre daný výrobok z plastu 5. Návrh výroby daného nástrojaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.