Jul 23, 2019   7:44 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Informačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostredia
Title of topic in English: Information system for data processing from environmental pollution sensors
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Projekt je zameraný na tvorbu web-aplikácie na spracovanie a zobrazovania nameraných údajov znečistenia prostredia polutantami (drogy, liečivá, pesticídy a pod.) a inteligentných senzorov (IoT) v reálnych prostrediach nasadených v modelových aplikáciách (laboratória FEI STU, čistiarne odpadových vôd a pod.). Výsledkom projektu bude návrh systému s možnosťou spracovania real-time dát (Node-RED, https://nodered.org/) a zobrazovania ich pomocou nástrojov (https://grafana.com/). Systém by mal obsahovať aj možnosti nastavenia modelových situácií ako porucha senzora, alarm pri prekročení stanovených parametrov, atď. Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami (VEGA, APVV,) a firmou Aquatec VFL s.r.o. najväčším výrobcom domových čistiarní odpadových vôd, kde sa budú inštalovať meracie senzorické systémy vyvinuté na UEF FEI STU.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.