17. 9. 2019  22:19 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Informačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostredia
Názov témy anglicky: Information system for data processing from environmental pollution sensors
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na tvorbu web-aplikácie na spracovanie a zobrazovania nameraných údajov znečistenia prostredia polutantami (drogy, liečivá, pesticídy a pod.) a inteligentných senzorov (IoT) v reálnych prostrediach nasadených v modelových aplikáciách (laboratória FEI STU, čistiarne odpadových vôd a pod.). Výsledkom projektu bude návrh systému s možnosťou spracovania real-time dát (Node-RED, https://nodered.org/) a zobrazovania ich pomocou nástrojov (https://grafana.com/). Systém by mal obsahovať aj možnosti nastavenia modelových situácií ako porucha senzora, alarm pri prekročení stanovených parametrov, atď. Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami (VEGA, APVV,) a firmou Aquatec VFL s.r.o. najväčším výrobcom domových čistiarní odpadových vôd, kde sa budú inštalovať meracie senzorické systémy vyvinuté na UEF FEI STU.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.