19. 8. 2019  13:53 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na ploche
Názov témy anglicky: Fuzzy control of the ball & plate apparatus CE 151
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na návrh vhodného fuzzy regulátora pre riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčky na ploche. Vhodné riešenie sa vyberie na základe experimentálnych údajov, získaných pri práci s laboratórnym modelom CE 151 a na základe literárnej rešerše. Úlohy: Literárna rešerš zameraná na problematiku návrhu fuzzy regulátorov. Opis laboratórneho výukového modelu CE 151 - guľôčka na ploche. Nameranie a spracovanie experimentálnych údajov pre laboratórny model CE 151. Návrh fuzzy regulátora pre laboratórny model CE 151. Overenie navrhnutého fuzzy regulátora. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.