22. 10. 2019  4:07 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Názov témy anglicky: Robust controller design using µ-synthesis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na návrh robustného regulátora pomocou µ-syntézy pre riadenie rôznych vybraných typov sústav. Úlohy: Literárna rešerš zameraná na prehľad súčasného stavu návrhu a použitia robustných regulátorov. Návrh robustného regulátora pre riadenie vybraných typov sústav a jeho simulačné overenie. Návrh robustných regulátorov pre riadenie vybraného laboratórneho procesu. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.