Aug 25, 2019   2:26 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky
Title of topic in English: Influence of density of internal structure in the FDM process on the dimensional accuracy of the selected componen
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Študent sa v práci bude venovať vplyvu percentuálnej hustote vnútornej štruktúry vybranej súčiastky pri metóde FDM na rozmerovú presnosť. V teoretickej časti bude bližšie rozpísaná metóda Fused Deposition Modeling (FDM), parametre používané pri metóde FDM a tiež bude opísaná daná súčiastka a jej využitie v praxi. Druhý bod sa bude zameriavať na samotnú výrobu súčiastok pomocou 3D tlačiarne Zortrax M200 z materiálu ABS. V treťom bode sa pozornosť bude venovať získaniu dát optickým 3D skenovaním a následnému meraniu vytlačených modelov v programe GOM Inspect. V poslednej časti sa študent bude venovať zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba modelov pri rôznych hodnotách hustoty vnútornej výplne 3 Digitalizácia a inšpekcia vytlačených modelov 4 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PPN Computer-Aided Design and Production-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.