21. 10. 2019  22:24 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky
Název tématu anglicky: Influence of density of internal structure in the FDM process on the dimensional accuracy of the selected componen
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa v práci bude venovať vplyvu percentuálnej hustote vnútornej štruktúry vybranej súčiastky pri metóde FDM na rozmerovú presnosť. V teoretickej časti bude bližšie rozpísaná metóda Fused Deposition Modeling (FDM), parametre používané pri metóde FDM a tiež bude opísaná daná súčiastka a jej využitie v praxi. Druhý bod sa bude zameriavať na samotnú výrobu súčiastok pomocou 3D tlačiarne Zortrax M200 z materiálu ABS. V treťom bode sa pozornosť bude venovať získaniu dát optickým 3D skenovaním a následnému meraniu vytlačených modelov v programe GOM Inspect. V poslednej časti sa študent bude venovať zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba modelov pri rôznych hodnotách hustoty vnútornej výplne 3 Digitalizácia a inšpekcia vytlačených modelov 4 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.