16. 10. 2019  22:46 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky
Názov témy anglicky: Influence of density of internal structure in the FDM process on the dimensional accuracy of the selected componen
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa v práci bude venovať vplyvu percentuálnej hustote vnútornej štruktúry vybranej súčiastky pri metóde FDM na rozmerovú presnosť. V teoretickej časti bude bližšie rozpísaná metóda Fused Deposition Modeling (FDM), parametre používané pri metóde FDM a tiež bude opísaná daná súčiastka a jej využitie v praxi. Druhý bod sa bude zameriavať na samotnú výrobu súčiastok pomocou 3D tlačiarne Zortrax M200 z materiálu ABS. V treťom bode sa pozornosť bude venovať získaniu dát optickým 3D skenovaním a následnému meraniu vytlačených modelov v programe GOM Inspect. V poslednej časti sa študent bude venovať zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba modelov pri rôznych hodnotách hustoty vnútornej výplne 3 Digitalizácia a inšpekcia vytlačených modelov 4 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.