26. 8. 2019  9:40 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Název tématu anglicky: Slope stability - practical problem solving.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je riešenie praktického problému posúdenia stability svahu cestného zárezu. Pri riešení problému budú využité dostupné informácie o podloží a stavebno-technickom riešení navrhovanej cestnej komunikácie. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.