16. 10. 2019  10:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA
Názov témy anglicky: Creation of a learning aid to support the teaching of the PLA subject
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je tvorba virtuálneho modelu, ako ekvivalentu vybraného pracoviska v laboratóriu 4.208. Tento virtuálny model bude zabezpečovať plynulosť výučby predmetu PLA.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.