14. 10. 2019  2:42 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriou
Název tématu anglicky: Determination of Phosphorus by High Resolution Electrothermal Molecular Absorption Spectrometry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. František Čacho, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. František Čacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vypracovať postup stanovenia fosforu pomocou AAS spektrometra s vysokým rozlíšením a elektrotermickým atomizátorom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.