Jul 18, 2019   3:07 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadení
Title of topic in English: Application design for remote management of IoT devices' firmware
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Summary: Cieľom projektu je navrhnúť aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá umožní vzdialenú správu obslužného softvéru na mikrokontroléri IoT zariadenia. Aplikácia by zároveň mala užívateľovi umožniť manažment verzií s možnosťou vykonania vzdialenej aktualizácie. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať problematiku vývoja aplikácií pre operačný systém Android 2. Navrhnúť koncept aplikácie podľa zadefinovaných funkčných požiadaviek 3. Implementovať základnú funkčnosť aplikácie 4. Demonštrovať funkčnosť implementovanej časti Odporúčaná študijná literatúra: [1] Mark L. Murphy, The Busy Coder's Guide to Android Development [2] B. Moran, A Firmware Update Architecture for Internet of Things DevicesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEL IT in Electronics-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.