23. 9. 2019  15:34 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadení
Názov témy anglicky: Application design for remote management of IoT devices' firmware
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá umožní vzdialenú správu obslužného softvéru na mikrokontroléri IoT zariadenia. Aplikácia by zároveň mala užívateľovi umožniť manažment verzií s možnosťou vykonania vzdialenej aktualizácie. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať problematiku vývoja aplikácií pre operačný systém Android 2. Navrhnúť koncept aplikácie podľa zadefinovaných funkčných požiadaviek 3. Implementovať základnú funkčnosť aplikácie 4. Demonštrovať funkčnosť implementovanej časti Odporúčaná študijná literatúra: [1] Mark L. Murphy, The Busy Coder's Guide to Android Development [2] B. Moran, A Firmware Update Architecture for Internet of Things DevicesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.