21. 7. 2019  21:18 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Hollý, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Hollý, PhD.
Abstrakt: Monolitická železobetónová konštrukcia polyfunkčného objektu Posúdenia vybraných nosných prvkov na MSÚ a MSP. Horizontálne účinky od vetra a seizmicity. Podrobný statický výpočet stropnej konštrukcie, vybraných stien a stĺpov. Výkresy tvaru a výstuže podrobne riešených prvkov. Technická správa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.