Oct 16, 2019   5:26 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Apartment House
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Buday, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 6
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Buday, PhD.
Summary: Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50, Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50, Pohľad M 1:50, Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa, Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012. FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.