Aug 22, 2019   7:35 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Title of topic in English: Building of civil character (administration, hotel ...) with emphasis on energy and ecology
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Summary: Diplomová práca bude riešená na úrovni realizačného projektu. Podkladom pre riešenie budovy s dôrazom na energetický štandard je jej typologicko-dispozičné riešenie (prípadne vlastná architektonická štúdia spracovaná v rámci diplomového seminára). Študent bude riešiť stavbu po stránke konštrukčnej a stavebno-fyzikálnej. S pohľadu energie bude kladený dôraz na tvorbu celkového energetického konceptu budovy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AKP Building Constructions and Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.