Jul 19, 2019   12:48 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie odpadu s obsahom hliníka pre produkciu vodíka
Title of topic in English: Utilization of Aluminum Waste for hydrogen production
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Summary: Správne nakladenie a hospodárenie s odpadmi sa stáva rovnako dôležitým problémom ako zabezpečenie základných životných potrieb. Jedným z mnohých druhov vznikajúcich odpadov sú také, ktoré obsahujú hliník. Práca by mala byť zameraná na charakteristiku možností zhodnocovania takýchto odpadov (charakteristika hliníka a jeho zliatin, charakteristika výroby primárneho a sekundárneho hliníka, možnosti spracovania takýchto odpadov). V praktickej časti diplomovej práce bude práca zameraná na produkciu vodíka z hliníka (Al 99,9996%) a hliníkových zliatin.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-IBE Integrated Safety-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.