Jan 24, 2020   6:14 p.m. Timotej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biologicky rozložiteľné plasty
Title of topic in English: Biodegradable plastics
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Summary: Plasty sa vo väčšine prípadov skladajú z umelých syntetických polymérov, ktorých štruktúry sa v prírode nevyskytujú. Takéto plasty nie sú biologicky rozložiteľné (biodegradovateľné) a predstavujú pre nás a našu Zem veľký problém. Z tohto dôvodu vedci vyvinuli a stále vyvíjajú nové biologicky rozložiteľné plasty, ktoré sú úplne rozložiteľné na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny účinkom živých organizmov v aeróbnom, alebo anaeróbnom prostredí. Záverečná práca by mala byť zameraná na charakteristiku biologicky rozložiteľných plastov, ich výrobu a vlastnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.