23. 10. 2019  9:32 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologicky rozložiteľné plasty
Názov témy anglicky: Biodegradable plastics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Plasty sa vo väčšine prípadov skladajú z umelých syntetických polymérov, ktorých štruktúry sa v prírode nevyskytujú. Takéto plasty nie sú biologicky rozložiteľné (biodegradovateľné) a predstavujú pre nás a našu Zem veľký problém. Z tohto dôvodu vedci vyvinuli a stále vyvíjajú nové biologicky rozložiteľné plasty, ktoré sú úplne rozložiteľné na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny účinkom živých organizmov v aeróbnom, alebo anaeróbnom prostredí. Záverečná práca by mala byť zameraná na charakteristiku biologicky rozložiteľných plastov, ich výrobu a vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.