Oct 24, 2019   7:43 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Špecifické druhy elektronických odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Title of topic in English: Specific types of electrical and electronic waste and its impact on the environment
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Summary: Súčasný vývoj telekomunikačnej techniky je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcej oblasti elektrotechniky. Svetový telekomunikačný priemysel produkuje stále väčšie množstvo novej techniky a technológií mobilných telefónov, čo má za následok aj tlak na užívateľov k ich častejšej obmene. Mobilný telefón, ktorý už doslúžil, konči svoj životný cyklus a stáva sa odpadom. Z hľadiska chemického má heterogénne zloženie a obsahuje množstvo nebezpečných látok ako sú olovo, ortuť, kadmium, berýlium, kobalt, ale i celú radu ďalších kovov, ako meď a zlato, ktoré možno recyklovať. Snahou je, aby vyradené mobilné telefóny ako súčasť elektronického odpadu neskončili na skládkach a neznamenali tak potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie. V rámci riešenia bakalárskej práce bude práca zameraná na spracovanie poznatkov o zložení mobilných telefónov (prípadne iných elektronických odpadov), možnostiach ich zhodnocovania a vplyve na životné prostredie. Súčasťou práce bude aj prieskum (formou dotazníka) o environmentálnom uvedomení obyvateľov vo vzťahu k vyradeným mobilným telefónom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.